Emal olunmamış xam bal dedikdə eyniylə pətəkdəki vəziyyətində saxlanılmış bal nəzərdə tutulur. Yəni bal pətəkdən götürülür, süzülür, durulması üçün bi ...