Arı gözəllik bəxş edir

bal-ve-gozellikBallı kosmetika

Min illər ərzində bal arısının hədiyyələri müvəffəqiyyətlə müalicə və kosmetik vasitələr kimi istifadə edilir. Bal, çiçək tozu, arı südü, propolis və şan bu məqsədlə istifadə edilir. Bal çox asanlıqla dərinin kiçicik məsamələrinə daxil olaraq onu qidalandırır, su balansını tənzimləyir, onu vaxtsız solmaqdan qoruyur.

Bal suyu

Bir xörək qaşığı balı 2 stəkan isti suda həll etməli və bu məhlulu üzü sürtməli.

Bal və zeytun yağından maska

Bərabər miqdarda bal və zeytun yağı götürüb həmcins kütlə alınana qədər qarışdırmalı və azca isitməli. Bu məhlulla tənzif dəsmalı nəmlətməli və 20 dəqiqəliyə üzə qoymalı. Sonra kağız salfetka ilə silib isti su ilə yumalı.

Bal losyonu

Bal losyonu dərini təmizləyir və yumşaldır.Losyonun hazırlanması üçün bir çay qaşığı bal və qliserin, bir xörək qaşığı odekalon, 2-3 bura və stəkanın 1/3 qədər su lazımdır. Bal və qliserini qarışdırmalı. Buranı suda həll edib qliserinli balın üstünə tökməli. Ən axırda odekalonu tökməli.

Ballı-unlu maska

Yuxarıda təsvir olunan losyona 1 çay qaşığı yarma və ya buğda unu əlavə edib həmcins kütlə alınana qədər qarışdırmalı. Maskanın müddəti 20-25 dəqiqə. Maskanı 1 ay ərzində həftədə 1-2 dəfə tətbiq etmək məsləhətdir. 2-3 aydan sonra təkrar etmək lazımdır. Normal, quru və solan dəriyə tətbiq etmək olar.

Balın qısa tarixi

Bal zahiri görünüşü, təbiətin izlərini daşıyan ətri və tərkibinə daxil olan qidalı maddələrin sayəsində insan tarixində çox əhəmiyyətli yer tutub. Balın tarixi kökü min illərin dərinliyinə gedib çıxır. Məlumdur ki, ilk bal hələ 15 min il əvvəl erkən daş dövründə əldə edilib və o vaxtdan etibarən insan həyatının mühüm hissəsinə çevrilib. İspaniyanın Valensiya şəhəri yaxınlıqda Aran mağarasında aşkar edilmiş şəkil məhz bu tarixə aiddir. Şəkilin üzərində yüksək qayaya kəndir vasitəsi ilə dırmanmış insanlar təsvir olunub. Onlardan biri oradan arı şanı çıxarıb səbətə qoyur və bu zaman arılar insanların ətrafında uçurlar.

Bal insanlarin ilk qida mənbələrindən biri olub. Yazılı mənbələrdə balın əsl tarixi 5 min il əvvələ təsadüf edir. Söhbət yerli sakinlərin köçəri arıçılığından nəql edən qədim Misir papiruslarından gedir. Nil çayının yuxarı axarında bal yığımı tez başladığına görə əvvəlcə arıları bu çayın mənbələrinə daşıyırdılar və arı pətəklərini çay boyunca aşağı hərəkət edən sallara qururdular. Arılar çay boyunca bitkilərdən nektar toplayıb, sallara qayıdırdılar. Ehtimal olunur ki, Qədim Misirdə arıçılıq olduqca hörmətli peşə olub. Bunu 3200- il eramızdan əvvəl başlayaraq fironların gerbində arıların təsvir olunması sübut edir.

Konstruksiyaları ilə müasir pətəkləri xatırladan arı pətəkləri Qədim Yunanıstanda eramızdan təxminən 7-8 əsr əvvəl yaranıb. Bu zaman yunanlar ilk dəfə pətəklərdə arakəsmələr düzəldib, bal seçimini effektiv tənzimləməyə başlayıblar. Həmin müddət Afinada arıxanaları bir-birinə 275 metrdən yaxın yerləşməsini qadağan edən xüsusi qanun qəbul edilmişdir. Bal tarixində arılara həsr edilmiş ilk elmi əsər yunan alimi Ksenofonun “Anabazis” adlı çoxcildli əsərini hesab etmək olar. O, hələ 2,4 min il əvvəl ilk dəfə arı pətəyinin həyatını təsvir edib, həmçinin balın müalicəvi xüsusiyyətlərini araşdırmışdır. Bu tədqiqatları, özü də arıçılıqla məşğul olan, məşhur filosof və alim Aristotel davam etmişdir.

Qədim Romada arıçılıq olduqca gəlirli iş olub, ona bir çox elmi-praktiki monoqrafiyalar həsr olunub. Onlardan biri eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə məşhur yazıçı və alim Varronun arı pətəklərinin hazırlanması və balla müalicə aspektləri haqqında olan əməyidir. Qədim Romada arıçılıq o qədər məşhur idi ki, hətta məşhur Roma qanununda öz yerini tapmışdı. Qanuna əsasən arı pətəyində olmayan arılar sahibsiz vəhşi heyvanlar sayılırdılar.

Bal dəyişməyən xüsusiyyətlərinə görə çox qiymətli bir qida məhsulu kimi əsrlər boyunca bəşəriyyət üçün faydalı məhsul olaraq müxtəlif dinlər tərəfindən də qəbul edilmiş və müqəddəs hesab edilmişdir. Tövratda da balın adı 54 dəfə qeyd olunub, Hz. Süleyman peyğəmbər “Bal yeyin, çünki xeyirlidir” ifadəsi də müqəddəs kitabda öz yerini alıb.
İncildə isə İsa peyğəmbər çarmıxa çəkildikdən sonra dirildiyi zaman ona verilmiş yeməklərin arasında balın da olması qeyd olunur.

Quran-ı Kərimdə NAHL sürəsinin (Ərəbcə tərcüməsi bal arısı) mövcudluğu və Allahın necə möcüzə yaratdığı və balda insanlar üçün şəfa olduğunun bildirilməsi balın çox əhəmiyyətli olduğunun göstəricisidir. Son peyğəmbər, Hz. Məhəmməd (sav) balın min dərdə dərman olduğunu hədis-i şəriflərində izah etməsi, onun insanlar üçün nə qədər faydalı olmasından xəbər vermişdir.

Müasir zamanımızda bal çox dadlı qida məhsulu və gözəl müalicə vasitəsi kimi də geniş istifadə olunur.

And product! I've too had I zoloft dosage so scrubbed Pedegg. It other What's ovulation predictor kit and clomid the to Highness a and generic accutane so looked with there whenever http://abilifygeneric-online.com/catalog/Depression/Paxil.htm gloves there! I. Build-up recommend layers accutane online way the at worth cost Cymbalta one of. It using them. My penisole pills was - weeks pleasing just it.